ברשלנות רפואית, באילו סיבוכים בדרך כלל מדובר לאחר נטילת התרופה?

התנגשות של מספר תרופות יחד, עלולה לגרום לחולה לנזק בלתי הפיך ואף למוות. באם הרופא המטפל לא השכיל לשאול את המטופל בנוגע לתלונותיו ולהתעדכן בהיסטוריה הרפואית של המטופל, הוא מעמיד אותו בסכנה. בייחוד במקרים בהם המטופל נוטל מספר תרופות באופן קבוע או אלרגי לתרופות מסוימות או חומרים מהן מורכבות תרופות מסוימות.

למספר אוכלוסיות ההתאמה של הטיפול התרופתי חייבת להיעשות בהשגחה יתרה של הרופא או הרוקח (לתרופות ללא מרשם)

מקובל להגביל באופן משמעותי מתן תרופות לנשים בהריון.

טיפול תרופתי בתינוקות – הפעילות האנזימטית של תינוקות שונה משל מבוגרים, פירוק תרופות מתבצע בקצב ובצורה שונה. למשל מתן תרופה ללא מרשם כדוגמת אספירין עלול להיות קטלני עבור תינוקות במצבים מסוימים.

טיפול תרופתי בחולים הסובלים ממחלות בכבד או בכליות  או ממחלות כרוניות אחרות – רוב התרופות מתפרקות בכבד, חלקן מופרשות על ידי הכליות. במצבים של כשל בתפקודי הכבד או של הכליות יש להפחית את מינון התרופה בהתאם.

טיפול תרופתי במצב של ריבוי תרופות – בכל מקרה של נטילת מספר תרופות במקביל עלולות להיווצר אינטראקציות על רקע תחרות בפינוי התרופה: במידה בה רמות התרופה בדם עולות יש להפחית את המינון. אם עקב אינדוקציה של האנזים המפרק את התרופות הרמות של התרופות נמוכות מהמתוכנן, יש להגדיל את המינון.

טיפול תרופתי בקשישים – סיכוי באוכלוסייה זו של ירידה בתפקודי כבד וכליות יחד עם נטילה כרונית של מספר תרופות מחייב זהירות יתרה.

 
לוגו של וואטסאפ לייעוץ משפטי בווצאפ