האם רוקח יהיה אחראי על מתן תרופה שגויה או במינון שגוי?

האחריות המשפטית לנזקים אינה מתחילה ואינה מסתיימת ברופאים בלבד. מכך, גם רוקח שנתן תרופה באופן שגוי (בין אם במינון ובין אם בסוג התרופה) עלול להימצא רשלן ומכך להיות אחראי לפיצויו של מקבל התרופה.

ואמנם בתי המשפט, קבעו לא פעם ולא פעמיים, כי חלוקת תרופות כאמור מהווה רשלנות ואף פסקו סכומי פיצויים משמעותיים לתובעים במקרים הללו.

 
לוגו של וואטסאפ לייעוץ משפטי בווצאפ