כאשר רופא רושם מרשם למטופל, האם ישנה אחריות כלשהי למטופל? (לציין שהוא רגיש למרכיב מסוים? לדייק בפרטים? ועוד).

רופאים רבים, ואף מטופלים אשר נפגעו בגין רשלנות רפואית במתן תרופות, סבורים כי היות ולכל תרופה מצורף גם עלון לצרכן, אין עילה להגיש תביעה בגין רשלנות זו. מדובר אפוא בטעות נפוצה. ראשית, הלכה פסוקה היא כי אין לצפות מכל מטופל ומטופל לקרוא את העלון לצרכן.

הרופא, אשר מודע לפרטים המופיעים בעלון הצרכן, צריך להיות זה אשר מדווח על המידע לחולה. למעשה, חוק זכויות החולה קובע כי רישום תרופה לאדם ללא מתן הסבר מלא אודותיה מהווה למעשה מתן טיפול רפואי ללא הסכמה מדעת, ודי בכך כדי להקים כנגד הרופא עילת תביעה בגין רשלנות רפואית (כל אימת שנגרם למטופל נזק עקב וכתוצאה מנטילת התרופה).

 
לוגו של וואטסאפ לייעוץ משפטי בווצאפ