נטלתי תרופה על פי הוראות הרופא והתחלתי להרגיש תופעות לוואי קלות (למשל כאבי ראש או תופעות לוואי ידועות). מלבד הפסקת הטיפול בתרופה, מה עליי לעשות? האם מדובר ברשלנות רפואית?

רופא אשר רושם למטופל תרופה מסוימת מעוניין לסייע לו לשפר את מצבו הבריאותי. ואכן, תרופות רבות מקלות על סבלם של מטופלים ומקצרות את משך החלמתם. עם זאת, תרופות רבות חושפות את המטופל גם לתופעות לוואי שונות. תופעות לוואי אלו עלולות לגרום לאי נוחות, כאב, סבל ובמקרים קיצוניים אף לפגיעה ממשית ולסכנת חיים (ואף למוות). אי לכך, רופא אשר רושם למטופל תרופה חדשה, חייב לוודא כי המטופל מודע לכל הסיכונים ותופעות הלוואי הכרוכים בנטילת תרופה זו. כמו כן, על הרופא ליידע את המטופל בנוגע לסיכויי הצלחתה של התרופה ולקבל את הסכמתו לנטילת התרופה. זאת ועוד, הרופא צריך לדאוג שהמטופל יודע כיצד ליטול את התרופה, באיזו תדירות והאם ישנם תנאים נוספים. בהנחה כי הנ"ל הוסבר לחולה ואף נירשם כך, לא תחול רשלנות רפואית על הרופא בשל תופעות לוואי אשר חלפו.

יצוין כי רופא אינו יכול לצאת ידי חובתו על ידי פירוט הסיכונים בדרך אגב ולא באופן מפורט וברור. קל וחומר הדברים אמורים כאשר המטופל ביקש לדעת מהם הסיכונים והסיבוכים הנובעים מנטילת התרופה ו/או במקרים בהם נגרמה למטופל נכות של ממש כתוצאה מנטילתה של התרופה. חשוב לדעת כי מוטל על הרופא ליידע את המטופל גם בנוגע לתופעות לוואי נדירות, שכן המטופל מעוניין לדעת גם עליהן אף אם הן אינן שכיחות.

 
לוגו של וואטסאפ לייעוץ משפטי בווצאפ