רגישות לתרופה וחובת העברת המידע לצוות הרפואי

המקרה שמטופל במשרדנו: בסוף שנת 2005 הגיעה יולדת לבית החולים במרכז הארץ אשר למרות הרישום על רגישות החולה לתרופה (מסוג אופטלגין) ועל אף שנכתב בצמיד שעל כף ידה דבר רגישותה, ניתנה הוראת רופאה על מתן התרופה האסורה וכתוצאה ממתן תרופה זו נגרמה לחולה נזק בלתי הפיך ונכות ממנה היא סובלת עד היום.

החולה הגיעה למשרדנו אשר הגיש תביעת רשלנות בבית המשפט נגד בית החולים.

בית המשפט הביע לא אחת עמדתו כי על מוסד רפואי להקפיד להתייחס בכובד ראש לרגישות החולים לתרופות שניתנות להם וליידע את הצוות הרפואי המטפל.

 
לוגו של וואטסאפ לייעוץ משפטי בווצאפ